Galeria

Czyli nie-OCZY-wisty świat sędziego. Prezentowane w ramach galerii materiały zawierają treści, które w naszym odczuciu są godne pokazania jako bliskie środowisku sędziowskiemu. Autorskie wypowiedzi w każdej z form, stanowią wyłącznie prezentację przemyśleń i poglądów twórców, w żadnym zaś zakresie nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem FWS i jego organów. Zapraszamy do przesyłania materiałów na adres: fws.prezydium@wp.pl