Co w prawie piszczy

To apolityczna inicjatywa prawników z Włocławka, którzy w 2019 roku zdecydowali się podjąć działania skierowane ku lokalnej społeczności, by prowadzić edukację prawną i szerzyć idee państwa prawa i dzięki temu wzmacniać świadomość społeczną w tym zakresie. Obecnie rozwój inicjatywy to kafejki prawne w formie bezpośrednich spotkań ze społeczeństwem oraz poprzez przekaz w mediach społecznościowych.