Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej

Okulary

Galeria – czyli nie-OCZY-wisty świat sędziego

polecamy strony partnerów - przyjaciół praworządności