Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej
Kalendarium
Rozprawa przed TSUE w sprawie C-508/19
Luksemburg, 22 września 2020 r.
rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której przedmiotem będą pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące Izby Dyscyplinarnej...
VI Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej
Łódź, 9 października 2020 r. Więcej
Dzień Praw Człowieka
Polska - Europa - Świat , 10 grudnia 2020 r.
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (Human Rights Day), ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 423 (V) z 1950 r. "To przede wszystkim na rządach...