Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej
Aktualności Informacje o ważnych inicjatywach i wydarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
Kalendarium
Posiedzenie dyscyplinarne w sprawie sędziego Igora Tuleyi
Warszawa, 21 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej, pod przewodnictwem Pana Adama Rocha, w sprawie wniosku Prokuratora Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe...
Posiedzenie dyscyplinarne w sprawie sędziego Józefa Iwulskiego
Warszawa , 22 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej, pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Bednarek, w sprawie wniosku prokuratora O.K.Ś.Z.p.N.P. I.P.N. o zezwolenie na pociągnięcie...
Dzień solidarności z represjonowanymi sędziami
Polska, 18 maja 2021 r.
W dniu tym, jak każdego 18. dnia miesiąca, sędziowie okazują solidarność z represjonowanymi sędziami, m.in. przez niewyznaczanie wokand i/lub uczestnictwo...
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości
Polska - Europa, 23 maja 2021 r.
Inicjatorem - Europejskie Stowarzyszenie MEDEL „Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności”. Ustanowiony w marcu 2013 roku w Gdańsku jako hołd...
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
Polska, 4 czerwca 2021 r.
ustanowiony uchwałą Sejmu RP w dniu 24 maja 2013 r.; upamiętnia pierwsze wolne wybory parlamentarne w 1989 r. ...
polecamy strony partnerów - przyjaciół praworządności