Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej
Aktualności Informacje o ważnych inicjatywach i wydarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
Kalendarium
Dzień solidarności z represjonowanymi sędziami
Polska, 18 maja 2021 r.
W dniu tym, jak każdego 18. dnia miesiąca, sędziowie okazują solidarność z represjonowanymi sędziami, m.in. przez niewyznaczanie wokand i/lub uczestnictwo...
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości
Polska - Europa, 23 maja 2021 r.
Inicjatorem - Europejskie Stowarzyszenie MEDEL „Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności”. Ustanowiony w marcu 2013 roku w Gdańsku jako hołd...
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
Polska, 4 czerwca 2021 r.
ustanowiony uchwałą Sejmu RP w dniu 24 maja 2013 r.; upamiętnia pierwsze wolne wybory parlamentarne w 1989 r. ...
Dzień Praw Człowieka
Polska - Europa - Świat , 10 grudnia 2021 r.
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (Human Rights Day), ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 423 (V) z 1950 r. "To przede wszystkim na rządach...
polecamy strony partnerów - przyjaciół praworządności