Piosenka w wykonaniu Kingi Dagmary Siadlak i Rafała Rudnickiego o nadziei...
19 października 2020 r. Okiem kamery
Rozmowy z sędziami w Radio "Nowy Świat"
Polscy sędziowie na antenie Radia "Nowy Świat" w przystępny sposób opowiadają o prawie, sędziach,...
15 października 2020 r. Aktualności
Czy delegacje sędziów są zgodne z Konstytucją ?
Delegacje sędziów do sądów wyższej instancji, zależne od decyzji Ministra Sprawiedliwości, należy...
10 sierpnia 2020 r. Publikacje
Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej
Aktualności Informacje o ważnych inicjatywach i wydarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
15 października 2020 r. Rozmowy z sędziami w Radio "Nowy Świat"
3 października 2020 r. Apel o wsparcie Fundacji
15 września 2020 r. Międzynarodowy Dzień Demokracji
13 września 2020 r. Zaproszenie do współpracy
11 września 2020 r. Sto lat Panie Profesorze
Kalendarium
Dzień Praw Człowieka
Polska - Europa - Świat , 10 grudnia 2020 r.
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (Human Rights Day), ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 423 (V) z 1950 r. "To przede wszystkim na rządach...
Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię w sprawach C-487/19 i C-508/19 dotyczących pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego.
Luksemburg, 12 stycznia 2021 r. Więcej