FORUM WSPÓŁPRACY SĘDZIÓW
Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym.
Ania, Przemka dogania OKIEM SĘDZIEGO
19 maja 2020 r. Okiem obserwatora
Można tak i tak OKIEM SĘDZIEGO
12 maja 2020 r. Okiem obserwatora
Jedni i drudzy… OKIEM SĘDZIEGO
2 maja 2020 r. Okiem obserwatora
Szkice z historii OKIEM SĘDZIEGO
30 kwietnia 2020 r. Okiem obserwatora
24 kwietnia 2020 r. Okiem obserwatora
23 kwietnia 2020 r. Okiem obserwatora
Bądźmy solidarni ! OKIEM SĘDZIEGO
22 kwietnia 2020 r. Okiem obserwatora
KALENDARIUM Więcej
JUTRO
Katowice , 1 czerwca 2020 r.
Rozprawa dyscyplinarna w sprawie sędziego Waldemara Żurka
Sąd Apelacyjny w Katowicach, al. W.Korfantego 117/119
ZA 4 DNI
Polska, 4 czerwca 2020 r.
Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
Polska
ZA 5 DNI Więcej
Strona internetowa, 5 czerwca 2020 r.
Webinarium - Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne
www.tnpc.pl
ZA 6 DNI
Kraków , 6 czerwca 2020 r.
Konferencja "Iustitia jest kobietą"
Wydział Prawa i Administracji UJ
ZA 9 DNI
Luksemburg, 9 czerwca 2020 r.
Rozprawa TSUE dotycząca praworządności w Polsce
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej