Nec temere, nec timide Uchwały Kalendarium
Cudzysłów

Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej

Okulary

Galeria – czyli nie-OCZY-wisty świat sędziego

Kalendarium

Czy wyciągnęliśmy wnioski z tragedii Holokaustu ? Czy Sąd może ingerować w badania naukowe ?

Włocławek, 28 marca 2023 r.

Więcej

Gościnią kolejnej kafejki prawnej organizowanej przez SSP Iustitia Oddział we Włocławku i inicjatywę prawników włocławskich ,,Co w prawie piszczy” będzie...

Konferencja - "Autorytarny proces karny. Rzetelność procesu karnego w państwie niepraworządnym."

Wrocław, 17 kwietnia 2023 r.

Więcej

Świetni prelegenci ! Dodatkowym plus - organizatorzy, którzy zapewnią miłą atmosferę na przerwach kawowych, pomoc z rezerwacją noclegu, podpowiedzą, co fajnego...

polecamy strony partnerów - przyjaciół praworządności