Uchwała Sądu Najwyższego w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 23 stycznia...
16 września 2021 r. Aktualności
Wyrok ETPCz w sprawie RECZKOWICZ v. POLAND - 43447/19
sądowi z udziałem sędziów powołanych w wadliwej procedurze tj. z udziałem KRS w ształcie obowiązującym...
22 lipca 2021 r. Aktualności
O konsekwencjach wyroku TSUE w sprawie C-824/18 *
Rozważania na temat konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 marca...
2 marca 2021 r. Publikacje
Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej
polecamy strony partnerów - przyjaciół praworządności