Impreza poświęcona funkcjonowaniu państwa obywatelskiego w oparciu o wartości konstytucyjne....
17 maja 2021 r. Aktualności
Wyrok TSUE w sprawie C-791/19
Wyrok TSUE w sprawie C-791/19...
15 lipca 2021 r. Aktualności
O konsekwencjach wyroku TSUE w sprawie C-824/18 *
Rozważania na temat konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 marca...
2 marca 2021 r. Publikacje
Forum Współpracy Sędziów jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. FWS powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym. Dowiedz się więcej
Aktualności Informacje o ważnych inicjatywach i wydarzeniach mających wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
polecamy strony partnerów - przyjaciół praworządności