obrona niezależności sądów i niezawisłości sędziów w świetle orzecznictwa sądów polskich

Strona poświęcona prezentacji wybranego orzecznictwa sądów polskich w ochronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów w linkach i załącznikach.

Tutaj - przegląd orzecznictwa TSUE i ETPC w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie II KK 96/23 (istota “prawa łaski”)

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie II CSKP 556/22 (wadliwe powołanie sędziego - orzeczenie nieistniejące)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie II KS 32/21 (“test niezawisłości i bezstronności” a szczególna postawa sędziego)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie III KK 404/21 (sędzia powołany przy udziale neokrs, a wystarczający standard dostępu do sądu - test niezawisłości wobec sędziego sądu powszechnego)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie I KZP 2/22 (udział w składzie sądu osoby powołanej na urząd sędziego z rekomendacji neo-krs)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie III PZP 1/22 (udział w składzie sądu osoby powołanej na urząd sędziego z rekomendacji neo-krs)

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie IIIAUa 1032/21 (sędzia powołany przy udziale neokrs, a wystarczający standard dostępu do sądu - test niezawisłości wobec sędziego sądu powszechnego)

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14.10.2021 r. w sprawie IIAKa 154/21 (powołanie sędziego przez neokrs - test niezawisłości wobec sędziego sądu powszechnego)

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16.09.2021r. w sprawie I KZ 29/21 – nienależyta obsada sądu wobec udziału w składzie osoby powołanej na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3).

Uchwała Sądu Najwyższego w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23.01.2020 r. w sprawie BSA I-4110-1/20 - Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. a udział w składzie sądu osoby powołanej na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3)

Wyrok Sądu Najwyższego z 05.12.2019 r. w sprawie III Po 7/18 - Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego