Przemyska kafejka prawna

Począwszy od lipca 2020 r. sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA wraz z Rebeliantami Przemyśl i Rebeliantami Podkarpackimi organizują spotkania z mieszkańcami Przemyśla poświęcone ideom demokracji, prawa i praworządności.