Inicjatywy lokalne

Dzieje się... w Krakowie

W tym miejscu sędziowie krakowscy będą sukcesywnie przedstawiać dotychczasowe i przyszłe projekty realizowane w Krakowie.

Opolska kafejka prawna

„Opolska Kafejka Prawna” to idea cyklu spotkań z prawnikami i innymi specjalistami w obszarze aktywności obywatelskich.

Cafe Iustitia Elbląg

Lokalna inicjatywa elbląskiego środowiska prawniczego i wszystkich, którym leży na sercu poszanowanie praw i wolności obywatelskich.

Wrocławska kafejka prawna

Wrocławska kafejka prawna już od 2019 roku prowadzi spotkania ze społeczeństwem Wrocławia.

Warszawska kafejka prawna - Prosto o Prawie

W ramach cyklu spotkań z prawnikami, organizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, rozmawiamy o wszystkim, co dotyczy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, wyjaśniamy rządzące nim reguły, nie uciekając od tematów trudnych i słów krytyki.

Słupska kafejka prawna

W tym miejscu organizatorzy kafejki sukcesywnie będą przedstawiać dotychczasowe i przyszłe projekty realizowane w ramach słupskiej kafejki prawnej.

Przemyska kafejka prawna

Spotkania kafejkowe w Kafejce Dialogu, organizują z mieszkańcami sędziowie z SSP IUSTITIA wraz z Rebeliantami Przemyśl i Rebeliantami Podkarpackimi.

Sędziowie łódzcy

Oddolna inicjatywa sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, którzy w obliczu zagrożenia praworządności nie chcieli być obojętni.

Co w prawie piszczy

To apolityczna inicjatywa prawników z Włocławka, którzy w 2019 roku zdecydowali się podjąć działania skierowane ku lokalnej społeczności, by prowadzić edukację prawną i szerzyć idee państwa prawa i dzięki temu wzmacniać świadomość społeczną w tym zakresie.

Cafe Iustitia Gdańsk

CAFE IUSTITIA GDAŃSK powstała wiosną 2019 roku, żeby przybliżyć obywatelom świat prawa i sądów.