Okiem kamery

Prezentowane w ramach galerii materiały zawierają treści, które w naszym odczuciu są godne pokazania jako bliskie środowisku sędziowskiemu. Autorskie wypowiedzi w każdej z form, stanowią wyłącznie prezentację przemyśleń i poglądów twórców, w żadnym zaś zakresie nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Forum Współpracy Sędziów i jego organów.

Zapraszamy do przesyłania fotoreportaży, felietonów i form artystycznych, dotyczących wydarzeń związanych z wymiarem sprawiedliwości: fws.prezydium@wp.pl.