Wadliwe ukształtowanie sądów - sanacja czy kasacja powołań sędziowskich

Wadliwe ukształtowanie sądów - sanacja czy kasacja powołań sędziowskich - debata ekspercka zorganizowana na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przez Adwokaturę Polską