Cafe Iustitia Elbląg

Lokalna inicjatywa elbląskiego środowiska prawniczego i wszystkich, którym leży na sercu poszanowanie praw i wolności obywatelskich. Głównym celem jest wspieranie praworządności i uświadamianie zagrożeń związanych z naruszeniami zasad państwa prawa, inicjowanie akcji edukacyjno-prawniczych oraz charytatywnych w okręgu elbląskim.