Cafe Iustitia Elbląg z Profesorem Jerzym Zajadło

Z uwagi na problemy techniczne, jakość dźwięku C.I.E. była wysoce niezadowalająca.

Materiał został jednak równolegle zarejestrowany przez Truso.TV (https://www.truso.tv/, https://www.facebook.com/TrusoTV/) (wielkie podziękowania!) - link do oryginalnej publikacji - https://www.truso.tv/wiadomosci/50964,cafe-iustitia-elblag

źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel
źródło: Ryszard Biel