Obrót zagraniczny

Zachęcamy sędziów do zapoznania z materiałami dotyczącymi współpracy międzynarodowej. Celem działu jest przekazanie praktycznych wskazówek, pomocnych materiałów, dostępu do bibliografii oraz informacji o ciekawych szkoleniach z zakresu obrotu zagranicznego w sprawach cywilnych. Autorami publikacji są praktycy, głównie sędziowie, specjaliści „oz”, koordynatorzy do spraw współpracy międzynarodowej przy sądach okręgowych.