Opieka tymczasowa dla dzieci z Ukrainy - wzory

Zespół ds. Prawa Cywilnego  Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia opracował formularze wniosków o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy wraz z transliteracją.

Formularz wniosku jest dwujęzyczny - w języku polskim oraz ukraińskim, aby ułatwić  obywatelom Ukrainy skorzystanie z pomocy sądowej w Polsce.  

Formularz  opracowany został w oparciu o ustawę  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niniejsze dokumenty udostępniane są nieodpłatnie na zasadzie licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC BY-NC). Oznacza to, że wszystkie zainteresowane osoby mogą nieodpłatnie korzystać z tego dokumentu, jednak nie może ten dokument być przeznaczony do celów komercyjnych.

Do pobrania także przydatne informacje - pouczenia dla strony, także w tłumaczeniu na język ukraiński.

Zachęcamy sędziów i sądy do podjęcia starań, aby w każdym sądzie, każdym centrum pomocy rodzinie formularze te były powszechnie dostępne.