Wrocławska kafejka prawna

Wrocławska kafejka prawna powstała dzięki zaangażowaniu sędziów Sądów wrocławskich i prawników innych profesji , w 2019r. Cykle spotkań z mieszkańcami Wrocławia nie mają ram formalnych lecz tematy podejmowane w ich trakcie zawsze dotyczą prawa. Przystępna forma spotkań ma na celu przybliżenie społeczeństwu zasad takich jak niezależność Sądów , wartości Konstytucyjne i porządek prawny bez którym nie może działać sprawnie funkcjonujące państwo.