Zespół Interwencyjny

Zadaniem Zespołu Interwencyjnego jest przyjmowanie informacji i monitorowanie przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Zespół liczy do 11 osób, wybranych spośród członków FWS. Członkami Zespołu Interwencyjnego mogą być także sędziowie w stanie spoczynku.

Zespół działa na wniosek osób zainteresowanych, przyjmując informacje o przypadkach zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, jak również może działać z urzędu w celu uzyskania niezbędnych informacji w razie dostrzeżenia takiego zagrożenia.

W sprawach zgłoszonych lub zaobserwowanych zagrożeń Zespół może podejmować uchwały.

KONTAKT: fws.zespol@gmail.com