Doręczenia sądowe do USA

W sprawie doręczeń pism sądowych adresatom na terenie USA zastosowanie ma Konwencja haska z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.U. 2000 Nr 87, poz. 968).

Możliwe jest dokonywanie doręczeń pocztowych, lecz praktyka wskazuje na ich niewielką skuteczność. Brak jest możliwości elektronicznego śledzenia przesyłki pocztowej.

Możliwe jest też dokonywanie doręczeń przez polskich przedstawicieli konsularnych, lecz również w praktyce czas trwania doręczeń jest bardzo wydłużony, a efektywność doręczeń niska (skrajnie formalne podejście konsulów do dobrowolności doręczenia w tym trybie).

Najefektywniejsze jest dokonywanie doręczeń z pośrednictwem specjalistycznej jednostki przyjmującej ABC Legal.

Doręczenie dokumentów w tym trybie wymaga: sporządzenia tłumaczenia na angielski wszystkich doręczanych dokumentów. Należy również sporządzić wykaz doręczanych dokumentów, opis rodzaju, przedmiotu postępowania i wartości przedmiotu sporu i przetłumaczyć te dokumenty na jęz. angielski. Tłumacz powinien złożyć tłumaczenia elektronicznie – celem skopiowania tych informacji i wklejenia do formularza wniosku o doręczenie.

Za doręczenie pobierana jest opłata 95 dol.

Informacja o płatności:

https://www.abclegal.com/international-service-of-process/payment-information

Bank Name: Wells Fargo Bank

Account No:2007107119

Swift/IBAN Code: WFBIUS6S

Routing No: 121000248

Reference: Name of person or business you are asking us to serve.

Po wpłacie dowód przelewu należy załączyć do odezwy. Dowód wpłaty ma zawierać dane: nazwę banku, oznaczenie sądu i oznaczenie adresata.

Jednostką, do której należy zaadresować wniosek jest:

ABC Legal

633 Yesler Way

Seattle, WA 98104

USA

Czas doręczenia wynosi ok. 1-3 miesięcy.

Adres strony internetowej ze wszelkimi informacjami, tylko w języku angielskim: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=279

Wielojęzyczne formularze wniosku w języku polskim i angielskim dostępne na stronie:

https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6560&dtid=65

Poradnik, jak wypełnić wniosek (dostępny tylko po angielsku): https://assets.hcch.net/docs/1e4b0a96-9e87-4b10-99c8-8647c843b80e.pdf

Link do informatora USA dotyczącego pomocy prawnej:

https://forumfws.eu/obrot-zagraniczny/pomoc-prawna-usa/

Marta Knotz
Marta Knotz
sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie - Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie