Informator dotyczący pomocy prawnej w USA

Uprzejmie informujemy, iż amerykański organ centralny opracował informator w j. polskim dotyczący wykonywania w USA wniosków o doręczenie pism i przeprowadzenie dowodów na podstawie Konwencji haskich odpowiednio z 1965 r. oraz 1970 r. , który jest załączony do niniejszej informacji.

Proszę zwrócić uwagę na elektroniczną drogę przekazywania wniosków do USA oraz dopuszczalność bezpośredniego przesłuchania w tym kraju (np. w drodze wideokonferencji) bez konieczności uzyskania zgody władz amerykańskich pod warunkiem, że przesłuchanie odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Wniosek o doręczenie wraz z dokumentami podlegającymi doręczeniu oraz pokwitowaniem płatności może zostać wysłany pocztą elektroniczną na adres: internationalinfo@abclegal.com.

Wniosek o doręczenie wraz z dokumentami podlegającymi doręczeniu może zostać załadowany poprzez stronę internetową (przy płatności kartą kredytową) https://secure.abclegal.com/abc/order/enter_customer

Od strony technicznej, strona amerykańska drukuje dokumenty otrzymane drogą elektroniczną, stąd maksymalny rozmiar plików 20-25 MB oraz format pozwalający na wydruk na papierze formatu Letter (8 x 11 cali) lub papierze formatu Legal (8 x 14 cali).

Wniosek o przeprowadzenie dowodu może zostać wysłany pocztą elektroniczną na adres oija@usdoj.gov.