Wpływ upadłości za granicą na polskie postępowanie rozpoznawcze

W załączniku przedstawiamy Państwu opracowanie sędzi Marzeny Gancarz, mające na celu zwięzłe przedstawienie wpływu ogłoszenia za granicą upadłości dłużnika (w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim) na prowadzone już w Polsce postępowanie rozpoznawcze, ale także wpływu na możliwość wszczęcia takiego postępowania rozpoznawczego, po ogłoszeniu upadłości za granicą.

Marzena Gancarz
Marzena Gancarz
Sędzia - Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku