Niezależne sądy prawem każdego obywatela – krótka historia banera

#BanerNiezależneSądy powstał w pracowni reklamowej Pana Jerzego Prusika w Elblągu na zamówienie elbląskich sędziów. W tej samej pracowni wcześniej został wykonany baner z okazji rocznicy 100 lat Niepodległej RP.

Hasło „Niezależne sądy prawem każdego obywatela”, zaczerpnięte zostało z dyskusji na temat działań dewastujących wymiar sprawiedliwości oraz ich skutków dla Polski i Polaków. W dniu 8 kwietnia 2019 r. sędziowie postanowili, przyłączając się do ogólnopolskiej akcji, zaprotestować w obronie sędziów Aliny Czubieniak i Doroty Lutostańskiej, wobec których z woli władzy politycznej, podejmowane są działania represyjne za zachowanie postaw godnych sędziego. Następnie, pod tym samym hasłem i z tym samym banerem odbyły się protesty sędziów gdańskich, przed siedzibą Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Od tej pory baner towarzyszył sędziom w wielu ważnych dla wymiaru sprawiedliwości chwilach, m.in. podczas posiedzeń zgromadzeń sędziowskich, w trakcie których podejmowane były uchwały sprzeciwiające się działaniom władzy ustawodawczej i wykonawczej ingerujących w sferę niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W dniu 11 listopada 2019 r. pod banerem sędziowie uczcili 101 Święto Niepodległości, biorąc udział w przemarszu ulicami Gdańska w pochodzie dla Niepodległej, zaś w dniu 1 grudnia 2019 r. wzięli udział w obywatelskim proteście pod siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przez cały ten czas, zarówno sędziowie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, jak i wybitni przedstawiciele świata prawniczego, którym leży na sercu dobro wymiaru sprawiedliwości, i którzy są zaangażowani w działania mające na celu ochronę praworządności, składali na banerze swoje podpisy identyfikując się z umieszczonym na nim hasłem.

Podczas licytacji w trakcie 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy baner został wylicytowany za kwotę 5.190 zł