III Kongres Prawników Polskich

W dniu 24 czerwca 2023 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbył się III Kongres Prawników Polskich.

Na koniec obrad zebrani przyjęli następującą uchwałę. Uchwała została przyjęta przez aklamację.