Trzeba odejść od orzekania o winie w rozwodach.

Trzeba odejść od orzekania o winie w rozwodach - sędzia Katarzyna Wesołowska - Zbudniewek w rozmowie z Wojciechem Tumidalskim