Rocznica agresji - film Wolne Sądy

My, przedstawiciele zawodów prawniczych, których misją jest stać na straży wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, chcemy głośno wyrazić nasz sprzeciw wobec nieustannego łamania standardów i praw człowieka dokonywanych przez Rosję na terenach niepodległej Ukrainy. Żądamy sprawiedliwości dla ofiar wojny i rozliczenia zbrodniarzy wojennych. O utworzenie specjalnego trybunału w tym celu apelowała również na forum ONZ 22 lutego Ołena Zelenska - pierwsza dama Ukrainy.

Nasz sprzeciw to wyraz moralnego weta i wezwanie do solidarności z narodem ukraińskim. To nasza wspólna odpowiedzialność stanąć w obronie wolności i godności ludzkiej. Po doświadczeniach II Wojny Światowej nie możemy pozwolić na to, aby sprawcy okrutnych zbrodni przeciwko ludzkości pozostali bezkarni. Ofiary tej wojny zasługują na sprawiedliwość.

W ramach sprzeciwu wobec bezprawnej agresji Rosji na Ukrainę Inicjatywa Wolne sądy stworzyła film, w którym udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki środowiska prawniczego, m.in.: Dr Michał Laskowski - Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej, dr Hanna Machinska - Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2017-2022, Prof. Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015-2021, adw. Przemysław Rosati - Prezes Naczelna Rada AdwokackaRady Adwokacka, adw. Mikolaj Pietrzak - Dziekan Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, prof. Mirosław Wyrzykowski - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010, adw. Natalia Klima-Piotrowska - Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA, sędzia Igor Tuleya - IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich - sędzia Waldemar Żurek - Stowarzyszenie Sędziów Themis (Krakowscy sędziowie) oraz prokuratorka Katarzyna Kwiatkowska - Stowarzyszenie Prokuratorów “Lex Super Omnia”. W filmie wzięli udział także aplikanci adwokaccy i aplikantki adwokackie oraz studentki i studenci prawa.

Sylwia Gregorczyk-Abram

Maria Ejchart-Dubois

Paulina Kieszkowska-Knapik

Gosia Majewska

Michał Wawrykiewicz

Katarzyna Wiśniewska