Prerogatywa Prezydenta RP

Transmisja ze wspólnego Zebrania Naukowego Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ oraz Katedry Prawa Karnego UJ.

Polecamy także - Prawo łaski - Spostrzeżenia i uwagi Pana sędziego Stanisława Zabłockiego na tle wspólnego Zebrania Naukowego Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ oraz Katedry Prawa Karnego UJ.