List otwarty represjonowanych sędziów.

22 maja 2022 r.

W dniu 19 maja 2022 r. Pan Premier Mateusz Morawiecki stwierdził publicznie, że ogromna większość spraw, ponad 90 proc. spraw sędziów w Izbie Dyscyplinarnej, to sprawy o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, gwałt lub kradzież. Taką też informację miał przekazać Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Informacja ta jest nieprawdziwa i wprowadza w błąd.

Ponad pięćdziesięciu sędziów sądów polskich, w stosunku do których aktualnie prowadzone są postępowania dyscyplinarne w związku z obroną niezależności sądownictwa, obroną Konstytucji lub też wydaniem orzeczeń, nie po myśli władzy wykonawczej, wystosowało w tej sprawie list otwarty do Pana Premiera.

Według informacji podanych na podstawie danych statystycznych przez Pana Profesora Włodzimierza Wróbla, sędziego Sądu Najwyższego, od 2018 r. była jedna sprawa, w której zarzucono sędziemu gwałt. Zarzut kradzieży pojawił się także tylko jeden raz i był to przelew pieniędzy z konta bez uprawnienia. Zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości pojawił się w 16 sprawach. Jest to zatem 11 proc. ze wszystkich spraw, w których w latach 2018 - 2022 złożono do Izby Dyscyplinarnej wniosek o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.  Ten odsetek byłby jeszcze mniejszy, gdyby uwzględnić wszystkie sprawy dyscyplinarne sędziów, w tym te o wykonywanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

lista sędziów pozostaje otwarta, nadal zgłaszają się sędziowie, wobec których toczą się postępowania dyscyplinarne w związku z obroną niezależności sądownictwa, obroną Konstytucji lub też wydaniem orzeczeń, nie po myśli władzy wykonawczej, z prośbą o dopisanie do listy.