Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2021 r. a Uchwała SN w składzie połączonych Izb z 23 stycznia 2020 r.

16 września 2021 r.

W dniu 16 września 2021 r. zapadło bardzo ważne orzeczenie w Izbie Karnej Sądu Najwyższego w sprawie - Sygn. akt I KZ 29/21.

Sąd Najwyższy w praktyce pokazuje skutki wadliwej procedury powoływania sędziego, z perspektywy obowiązku zapewnienia gwarancji rozstrzygnięcia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą (art. 6 ust. 1 Konwencji).

w załączniku - wyrok w pliku pdf do pobrania

Załączniki
Postanowienie SN