Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie I KZ 29/21 (nienależyta obsada sądu - SN)

W dniu 16 września 2021 r. zapadło bardzo ważne orzeczenie w Izbie Karnej Sądu Najwyższego w sprawie - Sygn. akt I KZ 29/21.

Sąd Najwyższy w praktyce pokazuje skutki wadliwej procedury powoływania sędziego, z perspektywy obowiązku zapewnienia gwarancji rozstrzygnięcia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą (art. 6 ust. 1 Konwencji).

w załączniku - postanowienie w pliku pdf do pobrania

Załączniki
Postanowienie SN