List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa Bryla

Od: Gąciarek Piotr

Wysłane: środa, 8 listopada 2023 16:14

Do: 3011-prezes

Temat: Wyrazy współczucia

Pan

neosędzia Jacek Bryl

powołany do czasowego zarządzenia Sądem Okręgowym w Elblągu

Szanowny Panie neosędzio Bryl !

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przekazanie wszystkim sędziom Sądu Okręgowego w Elblągu a także podległych sądów rejonowych wyrazów szczerego współczucia z powodu objęcia przez Pana funkcji prezesa SO w Elblągu.

Moje współczucie dla Koleżanek i Kolegów wynika z trzech istotnych przyczyn:

  1. Został Pan powołany na podstawie sprzecznej z Konstytucją regulacji oddającej w wyłączne władania ministrowi sprawiedliwości obsadzenie funkcji prezesów w sądach. Może Pan nie wie, ale nie na tym polega konstytucyjnie gwarantowana niezależność sądów.
  2. Jest Pan neosędzią SO, a więc osobą powołaną na swój urząd na wniosek gremium udającego jedyni, że jest konstytucyjnym organem Państwa - czyli tzw, neo kr
  3. Poparł Pan swoim podpisem zgłoszenia sędziów Macieja Nawackiego i Joanny Kołodziej-Michałowicz do neokrs.

Swoją droga w pewien sposób zaimponował Pan, nie tylko mnie jak sądzę. Poprzeć kandydatów do neokrs II kadencji, mając świadomość jak działało to gremium w latach 2018 - 2022, to nie lada wyczyn. Potrzeba była odwaga granicząca z brawurą, tunelowe myślenie i mocne parcie na przyszłe awanse.

Sędziom z SO w Elblągu i obywatelom mającym sprawy w tym sądzie życzę, aby nie wyrządził Pan poważniejszych szkód zarządzając tym sądem z łaski Zbigniewa, Zawsze Mam Rację, Ziobro. Bo chyba jest Pan świadomy, że najdalej w styczniu przestanie Pan pełnić swoją funkcję.

Pozwoli Pan, że wyrażę przy okazji szczerą nadzieję że Pan i pozostali neosędziowie zapatrzeni bezgranicznie w swe kariery już niebawem powrócicie na poprzednie miejsca służby.

Sukcesów w pracy na stanowisku prezesa nie będę Panu życzył, proszę tylko nie szkodzić ludziom i sprawom. Sukcesów w pracy orzeczniczej tym bardziej nie mogę życzyć, gdyż jako neosędzia najlepiej aby Pan w ogóle nie orzekał.

Pozostaje mi zatem życzyć Panu dobrego zdrowia.

P.S. List ten traktują jak otwarty, bo dotyczy Pana działalności publicznej. Proszę czuć się upoważnionym do uczynienia z listu dowolnego użytku. W razie zwracania się do rzecznika dyscyplinarnego, do neokrs czy dziarskich prokuratorów z WSW PK proszę uprzejmie pamiętać, że nazywam się Piotr Gąciarek, w żadnym nie razie nie Piotr G.

Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek SSP “Iustitia”

-—

W uzupełnieniu od administratorów:

zachęcamy do zapozania się z materiałem fotograficznym z uroczystości przedstawienia Pana Prezesa sędziom Sądu Okręgowego w Elblągu na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu w galerii na stronie Sądu

ciekawe dlaczego na zdjęciach nie ma uczestników Zgromadzenia - tj. sędziów Sądu Okręgowego w ELblągu… 🤔

może dlatego…🤔

Piotr Gąciarek
Piotr Gąciarek
sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie