Listy sędziego Gąciarka do neosędziów powołanych 6 grudnia 2023 r. w wadliwej procedurze

Od: Gąciarek Piotr

Wysłane: poniedziałek, 11 grudnia 2023 13:49

Do: Brygidyr-Dorosz Agnieszka

Temat: Wadliwa nominacja

Pani

Prezes Przewodnicząca II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie

neosędzia SA w Warszawie, a wcześniej neosędzia SO Warszawa Praga

Agnieszka Brygidyr-Dorosz

Z głębokim zażenowaniem i smutkiem podobnie jak tysiące sędziów i miliony obywateli, którym leży na sercu dobro Wymiaru Sprawiedliwości przyjąłem wiadomość, że w dniu 6 grudnia 2023 znalazło się aż kilkudziesięciu sędziów i prawników, którzy przyjęli nominacje na stanowiska sędziowskie w sądach okręgowych, apelacyjnych i SN oraz w sądach administracyjnych. Wśród tych osób znalazła się i Pani, co jest wyjątkowo skandaliczne, gdyż z woli człowieka odpowiedzialnego za szykanowanie i zastraszanie sędziów broniących niezależności sądów i niezawisłości sędziów, osobiście odpowiedzialnego za wszczynanie dziesiątek bezzasadnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów broniących prawa obywateli do sądu o jakim mowa w naszej Konstytucji - Piotra Schaba, zarządza Pani jednym z wydziałów karnych w największym Sądzie Apelacyjnym w Polsce.

Nie ma żadnych wątpliwości, że tak Pani osobiście jak każda z osób obejmujących stanowiska w w/w sądach musiały doskonale wiedzieć, że robią to po nieuczciwych konkursach przeprowadzonych przez gremium jedynie z nazwy przypominające organ o jakim mowa w naszej Konstytucji. Po orzeczeniach SN, Uchwale Połączonych 3 Izb SN, NSA, wyrokach ETPC i TSUE począwszy od 19.11.2019 roku a skończywszy na wyroku ETPC z dnia 23.11.2023 (Wałęsa vs Polska) nikt nie może twierdzić, że nie zdawał sobie sprawy czym naprawdę jest tzw neokrs czyli w istocie klub dyskusyjny kierowany przez panią neosędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką.

Przy tej okazji pozwolę sobie wyrazić pogląd podzielany przez wielu sędziów, że nie tylko wszyscy sędziowscy członkowie neokrs ale osoby przyjmujące obecnie nielegalne nominacje do sądów (poza nominacjami asesorów do sądów rejonowych) powinny ponieść z tego tytułu odpowiedzialność dyscyplinarną.

Głęboko wierzę, że już niedługo prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie (i innych sądów) będzie sędzia, a nie neosędzia i jednocześnie osoba ciesząca się autorytetem środowiska i powołana z jego udziałem. Zasługujemy (sędziowie i obywatele) aby sądami kierowały osoby, dla których drogowskazem jest prawo, a nie wola polityczna prezesa małej i krzykliwej partii, który to polityk manifestuje przywiązanie do rosyjsko-chińskich wizji pojmowania roli niezależnych sądów z niezawisłymi sędziami. Podobnie musi być także na funkcjach przewodniczących wydziałów sądów wszystkich szczebli - także funkcję którą pełni Pani przejściowo powinien pełnić sędzia z autorytetem.

Może Pani nie wie, a może wie, ale na prawdziwe autorytety wśród sędziów pionu karnego w Warszawie i nie tylko, wyrosły odważne i bezkompromisowe panie sędzie Marzanna Piekarska - Drążek i Ewa Gregajtys, które musiały mierzyć się także z orzeczeniami wydanymi przez sąd wadliwie obsadzony z Pani udziałem. Obu paniom sędziom i pozostałym nielicznym, odważnym sędziom pionu karnego SA w Warszawie należy się najwyższy szacunek za wierność zasadom, prawu i etosowi sędziowskiemu.

Osoby przedkładające własne ambicje i chęć osiągnięcia wyższego poziomu materialnego ponad zasady i przywiązanie do prawa zasługują jedynie na krytykę i konsekwentne przypominanie o nagannym własnym postępowaniu.

List ten, mający charakter ściśle związany ze sprawami służbowymi traktuję jako otwarty, bo dotyczy Pani postawy manifestowanej w sferze publicznej jako funkcjonariusza publicznego.

W razie podejmowania jakichkolwiek działań związanych z moim listem proszę uprzejmie pamiętać, że nazywam się Piotr Gąciarek, w żadnym wypadku nie Piotr G.

P.S. Żaden przywiązany do niezależności sądów i zasad państwa prawa sędzia nigdy nie przejdzie do porządku dziennego nad nielegalnymi nominacjami neosędziów uzyskującymi nielegalne awanse z udziałem nielegalnego i upolitycznionego gremium zwanego neokrs.

Jedyne co mogę Pani życzyć, to dobrego zdrowia, co niniejszym czynię

Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia

-——

Od: Gąciarek Piotr

Wysłane: poniedziałek, 11 grudnia 2023 14:05

Do: Drukała Zuzanna; Fischer Aleksandra; Fornal Artur; Łatanik Rafał; Sporek Filip

Temat: Wadliwe nominacje

Państwo neosędziowie:

  1. Zuznanna Drukała z SA w Krakowie 
  2. Aleksandra Fischer z SA w Krakowie
  3. Artur Fornal z SA w Gdańsku
  4. Rafał Łatanik z SA w Katowicach
  5. Filip Sporek z SA w Gdańsku

Z głębokim zażenowaniem i smutkiem podobnie jak tysiące sędziów i miliony obywateli, którym leży na sercu dobro Wymiaru Sprawiedliwości przyjąłem wiadomość, że w dniu 6 grudnia 2023 znalazło się aż kilkudziesięciu sędziów i prawników, którzy przyjęli nominacje na stanowiska sędziowskie w sądach okręgowych, apelacyjnych i SN oraz w sądach administracyjnych. 

Nie ma żadnych wątpliwości, że także Państwa osobiście musieli doskonale wiedzieć, że robicie to po nieuczciwych konkursach przeprowadzonych przez gremium jedynie z nazwy przypominające organ o jakim mowa w naszej Konstytucji. Po orzeczeniach SN, Uchwale Połączonych 3 Izb SN, NSA, wyrokach ETPC i TSUE począwszy od 19.11.2019 roku  a skończywszy na wyroku ETPC z dnia 23.11.2023 (Wałęsa vs Polska) nikt nie może twierdzić, że nie zdawał sobie sprawy czym naprawdę jest tzw neokrs czyli w istocie klub dyskusyjny kierowany przez panią neosędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką. 

Osoby przedkładające własne ambicje i chęć osiągnięcia wyższego poziomu materialnego ponad zasady i przywiązanie do prawa zasługują jedynie na krytykę i konsekwentne przypominanie o nagannym własnym postępowaniu.

List ten, mający charakter ściśle związany ze sprawami służbowymi traktuję jako otwarty, bo dotyczy Państwa postawy manifestowanej w sferze publicznej jako funkcjonariuszy publicznych. 

W razie podejmowania jakichkolwiek działań związanych z moim listem proszę uprzejmie pamiętać, że nazywam się Piotr Gąciarek, w żadnym wypadku nie Piotr G. 

P.S.  Żaden przywiązany do niezależności sądów i zasad państwa prawa sędzia nigdy nie przejdzie do porządku dziennego nad  nielegalnymi nominacjami neosędziów uzyskującymi nielegalne awanse z udziałem nielegalnego i upolitycznionego gremium zwanego neokrs.

Nie liczcie Państwo na to że będzie się cieszyć autorytetem i szacunkiem skoro sami nie szanujecie Konstytucji i prawa obywateli do sądu należycie obsadzonego, niezależnego z niezawisłymi sędziami. Budowa własnej kariery na udziale w bezprawiu zafundowanym nam wszystkim przez polityków niszczących wymiar sprawiedliwości nie jest dobrym wyborem. 

Jedyne co mogę Państwu życzyć, to dobrego zdrowia, co niniejszym czynię. Gratulować nie potrafię, krytykować nie przestanę. 

Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia

Piotr Gąciarek
Piotr Gąciarek
sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie