Wyszukiwarka neokrs

Oddajemy w ręce sędziów, a także stron w toczących się postępowaniach, pełnomocników i obrońców

wyszukiwarkę neokrs”

Podjęliśmy się w niej próby zebrania możliwych do udokumentowania informacji o sędziach, którzy uczestniczyli w procesie kształtowania KRS ustanowionej na mocy ustawy zmieniającej z 2017 r. Docelowo wyszukiwarka ma zawierać informacje o wszystkich prawnikach, którzy zdecydowali się na udział w wadliwej procedurze nominacyjnej, by uzyskać powołanie na stanowisko sędziego.

Zapraszamy do nadsyłania informacji popartych źródłami (tylko takie informacje będziemy publikować) - adres mail na końcu filmu. Część tych sędziów uzyskała w tym czasie szczególne benefity w postaci rozmaitych funkcji w sądach (np. prezesów sądów, zastępców rzeczników dyscyplinarnych, przewodniczących wydziałów…) tudzież innych funkcji/stanowisk wiążących się z dodatkowym wynagrodzeniem, czy szczególnymi uprawnieniami (np. komisarze wyborczy, członkowie komisji wyborczych, członkowie rozmaitych komisji egzaminacyjnych, wykładowcy, eksperci mediów publicznych tudzież finansowanych, czy wspieranych ze środków publicznych, osoby prowadzące różne szkolenia, pracownicy naukowi i dydaktycy na uczelniach sprzyjających polityce prowadzonej w okresie sprawowania rządów przez Zjednoczoną Prawicę…)

Zebrane informacje co do wyżej wskazanych okoliczności, w ramach całokształtu okoliczności konkretnej sprawy mogą ułatwić formułowanie wniosków o wyłączenie sędziego, tudzież zarzutów w ramach środków zaskarżenia, a także przeprowadzenie rzetelnej oceny, czy sąd z udziałem takiego sędziego w konkretnej sprawie gwarantuje prawo do sądu w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zapraszamy też do obejrzenia krótkiego wprowadzenia.

UWAGA: wyszukiwarka zawiera obecnie zaledwie niewielki ułamek informacji, jakie powinny się w niej znaleźć i jakie – także dzięki Państwa pomocy – będziemy sukcesywnie prezentować.

23 maja – Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

23 maja – Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Wszystkim sędziom, którzy w sposób rzetelny i uczciwy wypełniają swoją służbę w ochronie interesów obywateli, stojąc na straży niezależności sądów, składamy gorące podziękowania za każdy dzień tej służby.

Obywatelom życzymy sądów niezależnych, uczciwych, nowoczesnych i sprawnych.

Administratorzy
Administratorzy
administratorzy strony www