Wsparcie dla Igora, przesłuchiwanych krakowskich sędziów i wolnych mediów.

Krakowscy sędziowie wsparli dziś Sędziego Igora Tuleyę o godz.12.00 w 15 minutowym proteście przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie.

Sędzia Igor Tuleya został dziś wezwany do Prokuratury Krajowej w Warszawie ul.Postępu 3.Miał być przesłuchany w sprawie, w której ID “uchyliła” mu 18.11.2020r.immunitet i zawiesiła w służbie. Sędzia tak jak poprzednio /20 stycznia/ nie stawił się na przesłuchanie, gdyż nie uznaje tej decyzji.

Dodatkowo protest był gestem wsparcia Sędzi Iwony Łuka –Kliszcz z SA w Krakowie, która była dziś przesłuchiwana przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, jako kolejny sędzia, która orzekał w sprawie Mariusza Krasonia.

Z uwagi na protest wolnych mediów sędziowie poza plakatami z wizerunkami trójki zawieszonych Sędziów /I.Tuleyi, P.Juszczyszyna i B.Morawiec/mieli także napis MEDIA BEZ WYBORU.

Uważamy, że bez wolnych mediów i wolności słowa nie może być wolnych sądów. Tylko wolne media mogą obiektywnie przedstawić przyczyny zawieszania w służbie m.in.sędziego Igora Tuleyę.

#krakowscysedziowie

#IgorNigdyNieBędzieszSzedłSam

#MediaBezWyboru