Uchwała Nr 1/22 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 10.02.2022 r.

\ Uchwała Nr 1/22

Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów

w sprawie wsparcia sędziego Joanny Hetnarowicz - Sikory

\ Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko decyzji Ministra Sprawiedliwości o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych Sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku - Joanny Hetnarowicz-Sikory. Domagamy się niezwłocznego uchylenia tej bezprawnej decyzji i umożliwienia Pani Sędzi wykonywania obowiązków służbowych.

         Jednocześnie wyrażamy solidarność z Pani postawą, udzielamy Pani pełnego wsparcia i przesyłamy wyrazy szacunku za obronę godności urzędu. Wierzymy, że stan bezprawia, w jakim się Pani znalazła, będzie jak najkrótszy.

         Podkreślamy – w ślad za wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. (K 45/07) – że treść orzeczenia sądowego, jak i jego trafność, nie mogą stanowić podstawy zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego przez Ministra Sprawiedliwości (zbieżnie: wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka z dnia 3.10.2021 r. do Ministra Sprawiedliwości).

         Wskazujemy też, że postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 r., utrzymanym w mocy postanowieniem z dnia 6 października 2021 r. (w sprawie C-204/21) Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązał Rzeczpospolitą Polską, a więc wszystkie organy państwowe, w tym Ministra Sprawiedliwości, do zawieszenia stosowania przepisów art. 107 § 1 pkt 2 i 3 u.s.p., stanowiących przesłankę do podjęcia decyzji przez Ministra Sprawiedliwości o zarządzeniu natychmiastowej przerwy.

         Zatem wskazana decyzja Ministra Sprawiedliwości została wydana bez podstawy prawnej, jak również stanowi pogwałcenie zabezpieczenia TSUE, co naraża Państwo Polskie na wymierne kary finansowe.

do pobrania - pdf w załączniku