Uchwała 7/18 Zespołu Interwencyjnego z dnia 04 września 2018 r. - w indywidualnej sprawie - przeniesienia sędziego Waldemara Żurka

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko przeniesieniu Pana Sędziego Waldemara Żurka, wbrew woli sędziego, do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie. Podjęcie takiej decyzji przez Prezesa Sądu - i to także przy odmowie podjęcia przez członków Kolegium tego Sądu uchwały popierającej projekt Prezesa - uznajemy przede wszystkim za szykanę w stosunku do Pana Sędziego Waldemara Żurka, konsekwentnie występującego w obronie Konstytucji i niezależności sądów. Decyzja Prezesa Sądu odebrana będzie wprost jako zemsta na kimś, kto wraz ze znaczącą częścią środowiska prawniczego protestuje przeciwko obecnym zmianom w sądownictwie.

Takie działanie Prezesa Sądu jest jednocześnie próbą zastraszania innych sędziów, publicznie występujących w obronie niezależności sądów i niezawisłości sedziów i nie ma nic wspólnego z usprawnianiem działalności sądu, której nie służą takie metody zarządzania.