Wspólne stanowisko 1/18 Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie niedopuszczalnych wypowiedzi polityków w przedmiocie postępowania sądowego toczącego przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie.

Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestują przeciwko niedopuszczalnym wypowiedziom polityków w przedmiocie postępowania sądowego toczącego przed Sądem Okręgowym w Gdańsku z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie.

Trwający proces z udziałem czynnego polityka partii rządzącej jako strony nie powinien stanowić, tak dla rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości jak i dla posła oraz rzecznika tejże partii, przedmiotu komentarzy dotyczących sposobu prowadzenia postępowania, podstaw składania wniosku o wyłączenie sędziego oraz “potrzeby głębokich reform” wymiaru sprawiedliwości.

Jest to niedopuszczalne tym bardziej, że wypowiedzi dotyczą personalnie sędzi Weroniki Klawonn i mają na celu podważenie jej wiarygodności i bezstronności w tej sprawie, co jest odbierane powszechnie jako próba nacisku i wywarcia wpływu na sędziego.

Takie wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej wpisują się w szereg działań władz politycznych dążących do uzyskania wpływu na działalność orzeczniczą sądów i niezależnie od opcji politycznej łamią zasady demokratycznego państwa prawa, w tym zasadę niezawisłości sędziów i niezależności sądów.