Uchwała 12/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 października 2020 r.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów - w świetle planowanego na 6 października 2020 roku przyjęcia ślubowania przez Prezydenta RP od adwokata Tomasza Kosakowskiego, ubiegającego się o stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie - stwierdza, że w związku z opublikowaniem przez portal OKO.press informacji dotyczących udzielenia przez kandydata poparcia dla rządzącej większości parlamentarnej poprzez dokonanie wpłaty na fundusz wyborczy w kwocie 12.500 PLN w czasie trwania konkursu na urząd sędziego z jego udziałem, rodzą się istotne wątpliwości co do spełnienia przez kandydata wymogu apolityczności, a także nieskazitelności charakteru, jako cech niezbędnych do bycia sędzią.

Jednocześnie Stałe Prezydium FWS stwierdza, że w obecnym stanie prawnym uniknięcie dalszej kompromitacji procesu nominacji sędziów, w tym jednostkowym przypadku zapewnić może wyłącznie wycofanie z Kancelarii Prezydenta wniosku o powołanie kandydatury Tomasza Kosakowskiego na urząd sędziego sądu powszechnego.