Uchwała 4/21 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie pilnej potrzeby udzielenia pomocy afgańskim sędziom i prokuratorom

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów w Polsce przyłącza się do Apelu sędziów rumuńskich w sprawie sędziów i prokuratorów w Afganistanie. Sędziowie polscy okazują pełną solidarność i bezwarunkowe wsparcie naszym kolegom i koleżankom, sędziom i prokuratorom z Afganistanu, którzy są celem obecnego reżimu politycznego w tym państwie.

W ciągu ostatnich 10 lat dziesiątki sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości zostało zabitych i rannych. Również podczas poprzednich rządów reżimu talibów doszło do czystki w sądownictwie z powodów politycznych i religijnych. W krótkim wywiadzie udzielonym dla rumuńskiego Forum Sędziów afgańska sędzia Tayeba Parsa (Sąd Apelacyjny w Kabulu) wyraziła poważne obawy, że po upadku rządu afgańscy sędziowie (a zwłaszcza kobiety sędziowie) zostaną zabici bez żadnych dalszych procesów w celu ustalenia ich winy, ponieważ są już poszukiwani w swoich domach.

W obliczu tak niewyobrażalnej sytuacji społeczność międzynarodowa nic może pozostać obojętna. Oprócz międzynarodowych nacisków na nowo ustanowiony reżim, aby przestrzegał praw człowieka, konieczne jest natychmiastowe otwarcie wszystkich form pomocy humanitarnej, która jest absolutnie niezbędna dla dotkniętych tym problemem ludzi.

W tym celu wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych do przyznania humanitarnych wiz wszystkim afgańskim sędziom i prokuratorom, których życie jest zagrożone oraz ich najbliższym. Jednocześnie sędziowie polscy deklarują wszelką pomoc na terytorium RP w celu zapewnienia tym osobom godnych warunków pobytu.