Uchwała 3/18 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 16.08.2018 r. - apel o wprowadzenie losowego przydziału spraw w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym

Forum Współpracy Sędziów uznając za słuszną co do zasady koncepcję losowego przydziału spraw, dostrzega jednocześnie w jej wprowadzaniu istotną niekonsekwencję. Zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe.

Wszystkie Sądy i Trybunały stanowią władzę odrębną oraz niezależną od innych władz, należy więc postulować, aby zasada losowego przydziału spraw była realizowana transparentnie dzięki publicznie znanym i dostępnym algorytmom losowania nie tylko w sądownictwie powszechnym. Powinna konsekwentnie znaleźć zastosowanie we wszelkich kategoriach postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych, nie pomijając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego.