Uchwała 7/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. o udział w FWS.

Wejście w życie zmian dotyczących wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa powoduje, że za chwilę sędziowie, jako osoby sprawujące władzę sądowniczą, zostaną pozbawieni swojej reprezentacji zarówno w tym konstytucyjnym organie, jak i w zebraniach przedstawicieli sądów. Niezwykle ważne zatem jest, aby zachowana została możliwość swobodnej dyskusji o istotnych problemach sądownictwa i wyrażania swojego stanowiska przez środowisko sędziowskie. W związku z tym Forum Współpracy Sędziów apeluje do Koleżanek i Kolegów z sądów rejonowych, sądów okręgowych i sądu apelacyjnego, w których nie wybrano jeszcze przedstawicieli do FWS, aby niezwłocznie zwrócili się do prezesów swoich sądów o zwołanie zebrań sędziów i dokonali wyboru odpowiednio jednego, dwóch lub trzech przedstawicieli.

Forum Współpracy Sędziów powstało jako jednolita platforma współpracy demokratycznie wyłonionych przedstawicieli sędziów sądów wszystkich szczebli. Im więcej przedstawicieli będzie brało udział w Forum, tym pełniejszy będzie wewnątrzśrodowiskowy dialog, prezentowane stanowiska będą lepiej odzwierciedlały poglądy środowiska i będą miały bardziej reprezentatywny charakter, a głos sędziów będzie silniej brzmiał w przestrzeni publicznej.

Uchwały, stanowiska, komunikaty
Uchwała 1/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. dotycząca zmiany pkt 8 Deklaracji FWS
Uchwała 2/18 Forum Współpracy Sędziów w sprawie zmian dotyczących punktu 9 Deklaracji FWS.
Uchwała 3/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. dotycząca zmiany pkt 12 Deklaracji FWS.
Uchwała 4/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów.
Uchwała 5/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
Uchwała 6/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie nowej KRS.
Uchwała 7/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. o udział w FWS.
Uchwała 8/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 . w prawie trybu odwołania prezesów i wiceprezesów sądów.
Uchwała 9/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przysięgi sędziowskiej.
Uchwała 10/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. dotycząca debaty publicznej.