Uchwała 7/18 Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. o udział w FWS.

Wejście w życie zmian dotyczących wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa powoduje, że za chwilę sędziowie, jako osoby sprawujące władzę sądowniczą, zostaną pozbawieni swojej reprezentacji zarówno w tym konstytucyjnym organie, jak i w zebraniach przedstawicieli sądów. Niezwykle ważne zatem jest, aby zachowana została możliwość swobodnej dyskusji o istotnych problemach sądownictwa i wyrażania swojego stanowiska przez środowisko sędziowskie. W związku z tym Forum Współpracy Sędziów apeluje do Koleżanek i Kolegów z sądów rejonowych, sądów okręgowych i sądu apelacyjnego, w których nie wybrano jeszcze przedstawicieli do FWS, aby niezwłocznie zwrócili się do prezesów swoich sądów o zwołanie zebrań sędziów i dokonali wyboru odpowiednio jednego, dwóch lub trzech przedstawicieli.

Forum Współpracy Sędziów powstało jako jednolita platforma współpracy demokratycznie wyłonionych przedstawicieli sędziów sądów wszystkich szczebli. Im więcej przedstawicieli będzie brało udział w Forum, tym pełniejszy będzie wewnątrzśrodowiskowy dialog, prezentowane stanowiska będą lepiej odzwierciedlały poglądy środowiska i będą miały bardziej reprezentatywny charakter, a głos sędziów będzie silniej brzmiał w przestrzeni publicznej.