Uchwała 1/20 Stałego Prezydium oraz Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z 18 listopada 2020 r.