Uchwała 4/20 Forum Współpracy Sędziów z dnia 11 stycznia 2020 roku w sprawie integracji środowiska sędziowskiego.

Z uwagi na upływ dwuletniej kadencji uczestników, FWS zwraca się do wszystkich sędziów Sądów wymienionych w Deklaracji FWS, o wyłonienie przedstawicieli na nowa kadencję. Jednocześnie zachęca sędziów tych sądów, w których dotychczas nie wybrano uczestników FWS do dokonania wyborów.

FWS jest przejawem zintegrowania środowiska sędziowskiego. Ideą tej formuły jest jak najszersza reprezentacja środowiska w strukturach samorządowych, zwłaszcza w obliczu zmian zmierzających do dalszego ograniczania samorządności sędziów.