Uchwała 8/20 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 02 kwietnia 2020 r. Stanowisko w przedmiocie wsparcia Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” w uzyskaniu odpowiedzi na pytania wyrażone w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zawarte w piśmie do Prokuratora Generalnego z dnia 19 marca 2020 r.

W ocenie Stałego Prezydium FWS poruszone w zapytaniach kwestie mają ważkie znaczenie dla właściwego zabezpieczenia interesu uczestników postępowań przygotowawczych, właśnie z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i w jego okresie. Tymczasem przesunięcie terminu rozpoznania wniosku na dzień 10 maja 2020 r. w praktyce może oznaczać, że odpowiedź straci istotne znaczenie. W tym czasie uczestnicy postępowań pozbawieni będą zaś pewności co do zakresu i sposobu podejmowania czynności w sposób stwarzający jak najmniejsze zagrożenie dla życia i zdrowia.

Zadane pytania odwołują się do bieżącej wiedzy, jaka powinna być w posiadaniu adresata wniosku, właśnie w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z podejmowaniem działań zmierzających do zminimalizowania tego zagrożenia.

Z tych względów uważamy, że adresat powinien udzielić odpowiedzi na wniosek bez jakiejkolwiek zwłoki, która zwiększając niepewność uczestników postępowań, mogłaby stanowić dodatkowe zwiększenie zagrożenia dla ich życia i zdrowia.