Uchwała 8/18 Zespołu Interwencyjnego z dnia 19 września 2018 r. - w sprawie "efektu mrożącego"

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, który zgodnie z punktem 9. Deklaracji FWS przyjmuje informacje i monitoruje przypadki zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, przyłącza się do stanowisk stowarzyszeń sędziowskich, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i Komisji Europejskiej, dotyczących aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

W szczególności Zespół wyraża stanowczy sprzeciw wobec kroków podejmowanych przez sędziów - członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa oraz rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, mających na celu zastraszanie sędziów i wywołanie tzw. efektu mrożącego czy też dyscyplinującego:

  • grożenia postępowaniami dyscyplinarnymi za działalność orzeczniczą,
  • wzywania sędziów do składania wyjaśnień w związku z zajmowaniem stanowiska w debacie publicznej w obronie praworządności,
  • dokonywania lustracji referatów (nawet za okres kilku lat wstecz) poszczególnych sędziów bez skonkretyzowanych podstaw prawnych i faktycznych, co samo w sobie stanowi stanowi co najmniej naruszenie przepisów prawa, w tym prawa międzynarodowego.