Uchwała 4/17 Stałego Prezydium FWS z dnia 13.09.2017 r., w sprawie zwrócenia się do KRS o zajęcie stanowiska w sprawie kampanii medialnej ,,Sprawiedliwe sądy”.

“Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie rozpoczętej przez Polską Fundację Narodową kampanii medialnej pod nazwą “Sprawiedliwe sądy”, w której przy użyciu zmanipulowanych treści – poprzez uogólnianie pojedynczych przypadków nieprawidłowości i podawanie nieprawdziwych informacji – głęboko narusza się dobre imię wszystkich sędziów oraz podważa autorytet polskiego sądownictwa.”