Komunikat 2/17 Stałego Prezydium FWS z dnia 20.12.2017 r. - Obwieszczenie w sprawie zwołania II Zjazdu FWS

„Na podstawie punktu 10 Deklaracji Uczestników FWS Stałe Prezydium FWS zwołuje II Zjazd Uczestników FWS na dzień 05.01.2018 roku, godzina 10.30 w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 30 (siedziba Krajowej Rady Sądownictwa).

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Przewodniczącego Stałego Prezydium FWS.
 2. Informacja przedstawiciela Zespołu Interwencyjnego.
 3. Zmiany w Deklaracji FWS: a) określenie kompetencji, zasad organizacji i trybu pracy Stałego Prezydium FWS, b) określenie kompetencji, zasad organizacji i trybu pracy Zespołu Interwencyjnego, c) określenie trybu podejmowania uchwał przez uczestników FWS na forum internetowym, d) profil FWS w mediach społecznościowych.
 4. Uzupełnienie składu Stałego Prezydium.
 5. Podjęcie uchwał w aktualnych sprawach sądownictwa: – uchwała w sprawie poparcia dla pracowników administracyjnych w zakresie ich postulatów płacowych,
 • uchwała w sprawie zachowania standardów prawa co do wydania orzeczenia przez TK we własnej sprawie,
 • uchwała w sprawie „nowej KRS”,
 • uchwała w sprawie zwołania zebrań sędziów sądów, które nie wybrały dotąd uczestników FWS i dokonanie ich wyboru,
 • uchwała odnośnie poparcia dla „uchwał krakowskich”,
 • uchwała w sprawie wypowiedzi polityków atakujących sądownictwo i sędziów,
 • ewentualnie inne projekty zgłoszone z sali.
 1. Sprawy różne.”