Uchwała 5/18 Zespołu Interwencyjnego z dnia 24 lipca 2018 r. - w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, śledząc prace powołanego z naruszeniem Konstytucji organu pełniącego funkcje Krajowej Rady Sądownictwa, której konstytucyjne obowiązki zostały określone jako stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 Konstytucji), wyraża zdecydowaną dezaprobatę dla działań pozorujących wykonywanie tych obowiązków, wypowiedzi członków-sędziów podważających pełnienie funkcji przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf, a nade wszystko dla braku podejmowania działań dla dobra wymiaru sprawiedliwości w ogóle – zwłaszcza zaniechania wypowiedzi w przedmiocie projektów ustaw otwarcie godzących w konstytucyjną zasadę niezależności sądownictwa jako jednej z trzech władz. Podkreślamy również z całą mocą, że aktywność sędziów podczas prac organu pełniącego funkcje Krajowej Rady Sądownictwa absolutnie nie może stwarzać nawet pozorów działania opartego na jakichkolwiek pozamerytorycznych przesłankach, i to narzuconych przez przedstawiciela władzy politycznej, a tak odbieramy zarówno przyjęcie przez przewodniczącego tzw. „czarnej listy” sędziów-kandydatów i następnie rozpowszechnienie jej wśród sędziów oceniających kandydatury na poszczególne stanowiska, jak i zgłoszenie wniosku o wyłączenie jawności dyskusji i głosowania obejmującego podjęcie części uchwał. Takie działania nie licują z godnością urzędu sędziego, kompromitują członków tego gremium będących sędziami, odbierają podstawy do przypisywania im miana reprezentantów środowiska sędziowskiego, są wyrazem braku szacunku tak dla samych siebie jak i dla wszystkich sędziów. Wobec opisanych wyżej wypowiedzi, działań i zaniechań, w powiązaniu z okolicznościami dokonania wyboru członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa wbrew Konstytucji, nie sposób uznawać tego organu za stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów i uprawniony do opiniowania kandydatów na stanowiska asesorskie i sędziowskie w sądach powszechnych, administracyjnych oraz w Sądzie Najwyższym.