Uchwała 10/18 Zespołu Interwencyjnego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie monitorowania zagrożeń dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, stanowczo protestuje przeciwko niedopuszczalnemu przez obowiązujące przepisy wykorzystywaniu anonimowych zgłoszeń do prowadzenia postępowań przygotowawczych wobec sędziów. Brak możliwości weryfikacji zawiadamiającego (przy braku istnienia uzasadnionych podstaw do wszczęcia postępowania z urzędu) rodzi bowiem uzasadnione podejrzenie, że jest to jedynie sposób zmierzający do nękania sędziów, a w przypadku osób biorących aktywny udział w działaniach mieszczących się w granicach prawa, lecz traktowanych przez władzę wykonawczą jako sprzeciw wobec tzw. “reformy wymiaru sprawiedliwości”, lub też kwestionujących prawidłowość działania osób lub instytucji powiązanych z Ministerstwem Sprawiedliwości - do wywołania tzw. efektu mrożącego zmierzającego do zastraszenia w/w sędziów. Tego typu działania, w które wpisuje się Prokuratura Rejonowa w Raciborzu prowadząc postępowanie w sprawie popełnienia przestępstw korupcyjnych przez sędzię Monikę Zielińską w oparciu o anonimowe zgłoszenie, są naruszeniem wszelkich standardów, które winny cechować postępowanie przygotowawcze, i stanowią ewidentny dowód na istnienie realnego niebezpieczeństwa dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów.