Wspólne stanowisko 1/19 Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wypowiedzi prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Nowym Jorku

Forum Współpracy Sędziów, reprezentowane przez Stałe Prezydium i Zespół Interwencyjny, wyraża największe oburzenie z powodu wypowiedzi prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Nowym Jorku uznając ją za haniebną, obraźliwą i nie mającą żadnego związku z historyczną, ani aktualną pozycją polskich sędziów. Słowa Premiera stanowią kolejny przykład szkalowania polskich sędziów na arenie międzynarodowej i dowodzą braku podstawowej wiedzy historycznej o polskim sądownictwie. Poczynione porównanie do zachowań francuskich kolaborantów z okresu rządów Vichy świadczy o braku zdolności do analitycznej oceny historycznych zdarzeń, co powinno cechować polityka piastującego taką funkcję, a zwłaszcza historyka, jakim z wykształcenia jest Premier.

Forum Współpracy Sędziów w pełni aprobuje uchwałę SSP Iustitia z dnia 23.04.2019 r. i także żąda od prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, aby przeprosił polskich sędziów w formie, która powinna dotrzeć zarówno do sędziów, jak i obywateli oraz społeczności międzynarodowej.