Uchwała 4/18 Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 07.10.2018 r. w sprawie referendum - opinii sędziów w przedmiocie działalności KRS

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów zwraca się do sędziów wszystkich sądów w Polsce o wyrażenie opinii w sprawie działalności Krajowej Rady Sądownictwa poprzez organy samorządu sędziowskiego – zebrania sędziów. W tym celu zwracamy się o zwołanie zebrań sędziów w sądach i podjęcie uchwał mających charakter referendum, będących odpowiedzią na pytania:

  1. czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?

  2. czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?

Odpowiedzi na takie pytania powinny obejmować: tak - nie - nie mam zdania

Głosowanie powinno mieć charakter tajny (w wersji elektronicznej lub na przygotowanych kartach do głosowania), jego wyniki zarówno w formie liczbowej, jak i procentowej, powinny być przesłane do wiadomości FWS na adres mailowyfws.prezydium@gmail.com