Co w prawie piszczy z Agnieszką Holland

Prawnicy muszą nie tylko poruszać się pewnie na niwie prawa (to truizm) ale również być otwartymi na rozmowy z innymi środowiskami reprezentującymi dziedziny pozornie odległe od prawa sensu largo. A jeśli rozmowę można przeprowadzić z osobą niezwykle zaangażowaną społecznie i o tak dużym znaczeniu dla Polskiej kultury jak Agnieszka Holland, to tym bardziej warto skorzystać z okazji, że Agnieszka Holland przyjęła zaproszenie i poznać opinię intelektualistki. Rozmowa odbyła się on line, bo i stan nadzwyczajny wymusił taką formę kafejki z cyklu „Co w prawie piszczy”.

Prowadzący byli ciekawi opinii pani Agnieszki Holland na temat zmian legislacyjnych prawa wyborczego (min. głosowania korespondencyjnego). Agnieszka Holland – jako osoba nie będąca prawnikiem – wyraziła dosadnie to, co prawnicy wyrażają w swoich krytycznych opiniach. Ciekawym było również to, co Pani Agnieszka Holland mówiła o sytuacji twórców kultury w dobie stanu nadzwyczajnego oraz braku właściwych apanaży z tytułu udostępniania dzieł twórców filmowych na tzw. platformach streamingowych.

materiał video strony „Co w prawie piszczy” – https://www.facebook.com/cowprawiepiszczy/