45 lecie Komitetu Obrony Robotników - powstanie i spuścizna. 25.10.2021r. godzina 17:00 (również on-line)

Jacek Kuroń w książce “PRL dla początkujących” napisał, że KOR założyli ludzie o różnych przekonaniach: przedwojenni niepodległościowi socjaliści, AK-owcy, duchowni, intelektualiści, marcowi “komandosi”. Tych wszystkich ludzi połączyło jedno - obrona słabszego, bitego, prześladowanego. O Komitecie Obrony Robotników, jego założycielach, współpracownikach, spuściźnie i potrzebie dalszej ludzkiej solidarności ale także o całej szeroko pojętej opozycji przedsierpniowej porozmawiamy z :
Ludwiką Wujec – Od 1976 roku należała do KOR-u, a następnie do KSS „KOR”. Zajmowała się organizacją wsparcia dla represjonowanych robotników, redagowała czasopismo „Robotnik”. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana w ośrodku odosobnienia w Olszynce Grochowskiej, a następnie w Gołdapi. Po wyjściu na wolność w marcu 1982 działała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom oraz w podziemnych strukturach „Solidarności”. W czasie obrad Okrągłego Stołu była asystentką Tadeusza Mazowieckiego i zastępczynią dyrektora Biura Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.
Jackiem Taylorem - w latach 70-tych związany się z opozycją demokratyczną. Występował jako obrońca w wielu procesach politycznych, broniąc m.in. Władysława Frasyniuka, Andrzeja Gwiazdę, Adama Michnika, Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, Annę Walentynowicz, Lecha Wałęsę. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1991-1997 był posłem na Sejm z listy Unii Demokratycznej.
Dr. Małgorzatą Choma- Jusińską - absolwentką historii i psychologii na UMCS, pracowniczką Biura Badań Historycznych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. W pracy naukowej i publicystycznej zajmuje się działalnością opozycyjną w PRL i niezależnymi inicjatywami kulturalnymi. W latach 2010 –2016 była sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość”, z-ca redaktora naczelnego portalu http://ohistorie.eu/
Spotkanie będzie również transmitowane on-line na stronie https://www.facebook.com/cowprawiepiszczy https://www.facebook.com/iustitiaoddzialtorunskowloclawski i https://www.facebook.com/Iustitia-Oddzia%C5%82-Gda%C5%84ski-243513932700200