Rocznica uchwały składu połączonych Izb Sądu Najwyższego

W dniu 23 stycznia 2021 r. pod Sądem we Włocławku odbyło się spotkanie z obywatelami z okazji rocznicy podjęcia przez skład połączonych Izby Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Sygn. akt BSA I-4110-1/20

Spotkanie prowadził Jarosław Konopka - sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku

Pełną treść uchwały wraz z uzasadnieniem oraz uzasadnienia zdań odrębnych można znaleźć tutaj:

https://forumfws.eu/aktualnosci/2020/01/23/sn-uchwala/