III Zjazd Forum Współpracy Sędziów

W imieniu Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów zawiadamiam o zwołaniu III Zjazdu FWS na podstawie pkt 10 “Deklaracji uczestników Forum Współpracy Sędziów”.

Zjazd odbędzie się w sobotę dnia 11 stycznia 2020 roku w Warszawie, w gmachu Sądu Najwyższego, w godzinach od 9.00 do 15.00. Stałe Prezydium proponuje przyjęcie następującego porządku obrad:

  • sprawozdanie z działalności Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego,
  • głosowanie nad absolutorium,
  • wybory członków Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego na nową kadencję,
  • dyskusja nad zasadami i formami dalszej działalności FWS,
  • podjęcie uchwał w sprawie aktualnych problemów władzy sądowniczej.

Z poważaniem Krzysztof Romuald Kozłowski – członek Stałego Prezydium odpowiedzialny za sprawy organizacyjne.

Załączniki
Obrady