Publikacja raportu "Wymiar sprawiedliwości pod presją – represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Lata 2015–2019"

źródło: FWS

Notka wprowadzająca:

Raport został opracowany przez sędziów ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz przez prokuratora ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

SSP Iustitia jest największym w Polsce, niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 3500 sędziów.

Naszą główną misją jest obrona wolności, praw i swobód obywatelskich, które są fundamentem demokratycznej Polski.

Działamy od 30 lat na terenie całego kraju, a także w międzynarodowych organizacjach sędziowskich.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia jest niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 200 prokuratorów. Głównym celem stowarzyszenia jest dążenie do stworzenia niezależnej prokuratury, której pozycja zostanie określona w Konstytucji.